Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By viethungsphn
#428965 Mình tìm mấy cuốn này không được... Giúp mình với.

Đây là tên sách:
Business Research Methods: 2nd edition Bryman, A. &Bell, E.
Corporate Financial Management, 4th edition Glen, Arnold
Understanding Strategic Management Henry, Anthony
Global Marketing: A Decision-Oriented Approach Pearson


Thank nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement