Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By yumi_love_boy_l0c_ch0c
#428921 Tình hình là mình cần tìm lời giải gấp cho bài tập assembly này. Mong các bạn giúp đỡ mình với.

Đề bài là:
Viết chương trình tính giai thừa n! Với n là số nguyên dương nhập từ bàn phím. In

kết quả ra màn hình ở dạng thập phân. Cho biết, khả năng của 8086 tính được n

lớn nhất là bao nhiêu?
By toidangyeumot_thien_than
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement