Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lazer_lazy1209
#428050 Cả nhà cho mình hỏi là học ngân hàng, thì nên học theo sách nào đây ạ? Em hiện biết được 2 quyển là Modern Banking của Shelagh Hefferman và quyển Bank Management của Timothy vs ScottMacdonald 7th edition, theo cả nhà thì nên học quyển nào thì chính xác hơn ? Mình sẽ rất biết ơn bạn nào trả lời cho mình !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement