Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By vincedesusu
#412417 các bạn hãy thử sức với các môn này nhé:


- Thi thử môn Tổng quan về Viễn thông: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Tâm lý quản lý: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Cấu kiện điện tử: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Cơ sở kỹ thuật điện điện tử: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Toán rời rạc 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Mạng máy tính ngành ĐTVT và CNTT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Mạng máy tính ngành QTKD: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Tiếng Anh 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Tiếng Anh 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Vật lý 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Vật lý 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Lý thuyết thông tin: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Xử lý tín hiệu số ngành CNTT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Xử lý tín hiệu số ngành ĐTVT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Kỹ thuật đồ họa: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Cơ sở dữ liệu: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Điện tử số ngành CNTT (Kỹ thuật số): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Điện tử số ngành ĐTVT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Toán rời rạc 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn KTLT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Cơ sở điều khiển tự động: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Thi thử môn Lý thuyết mạch (đề thi gồm 44 câu trắc nghiệm và một bài tập đầy đủ dạng trắc nghiệm):


+ Link thi trắc nghiệm 44 câu: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


+ Link download bài tập: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

chúc các bạn học tốt........


nhập tên tùy ý và nhập số báo danh tùy ý để làm bài nha các bạn
By ductamtcnh3
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement