Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hotboy_hongkong_chimmocdaylong9x
#338184 Tháng N ở 1 nhà máy bia địa phương có tình hình sản xuất như sau:

- Mua 100.000 lít bia hơi vừa có thuế TTDB là 135tr. Trong thánh suất kho 80.000 lít để sản xuất 240.000 hộp bia.

- số hộp bia tồn đầu tháng 10.000 hộp

- số hộp bia tồn cuối tháng 50.000 hộp

- giá bán xuất xưởng vừa có thuế TTDB 1 hộp 4.290đ

- Thuế suất thuế TTDB về bia hộp 45%

=> tính số thuế TTĐB phải nộp của bia hộp?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online