Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#335486 Bộ sưu tầm Piano Sheet PDF, cực fê,dành cho những ai chơi piano
Sợ ng ta quên k dọn nhà sang 360++ thì đi cả một kho tàng của nhân loại , làm tí back up
Huckleberry Finn's sheet music

01. 0 - 9
1000 words - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
10000 miles

02. A
A comme amour(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
A girl with smile - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
A Lover's Concerto(easy phiên bản - 02 pages) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
A Lover's Concerto(and other things - 17 pages)
A Thousand Miles - Mp3
Always with me - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Anniversaire - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ashitaka to san(Princess Mononoke OST - Original) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ashitaka to san(Princess Mononoke OST - phiên bản in C) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Away in a manger - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

03. B
Bad day
Because I'm a girl - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Beauty and the beast (version 02)
By my side(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By my side(piano) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

04. C
Can you feel the love tonight(piano and vocal) Mp3
Can you feel the love tonight(piano)
Can't Giúp falling in love - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Candle in the wind(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Canon in C - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Canon in D - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Celebre Reverie - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

05. D
Deep love
Do you
Don't cry for me Argentina
Doo bun jjae sarang(Summer scent OST)
Doraemon no uta
Dream a little dream of me
Dream
Download Cloud Liketly: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The dream begins : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


06. E
Eldeweiss - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ending theme FF VIII - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ending theme FF X - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Endless love(Myth OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The Entertainer(ver 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The Entertainer(ver 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Epilogue(For fruits basket OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Every Heart - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Everyday(High school musical 2 OST - vocal)
Everything I do, I do for You (enkel) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Everytime - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Exodus - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Eyes on me(FF VIII OST - phiên bản 01)
Eyes on me(FF VIII OST - phiên bản 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

07. F
Falling - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Fantasy(Hikaru no Go OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
First Love - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
First of May - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The first snowflakes - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Fisherman's Horizon - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
For Fruits Basket(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
For Fruits Basket(piano) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Forever - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Forrest Gump theme - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
From the beginning until now(Winter sonata OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Fur Elise - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3

08. G

09. H
Happy new year(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Happy together(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Harmonir plaquee - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hikari - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
High school musical(Book - Vocal)
Humoreske - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10. I
I believe I can fly
I believe(My sassy girl OST - ver01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
I believe(My sassy girl OST - ver02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
I don't want to miss a thing - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
I have a dream - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
I miss you - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
I think(Full house OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
If we hold on together - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Impromptu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
In my dream - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Inochi no Namae - The name of Life - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
It came upon a midnight clear - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11. J
Jewel song - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Jingle bells(sentiment) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Julia(FF VIII OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12. K
Kiss me goodbye(FF XII OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kiss the rain - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13. L
La priere d'unae vierge - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Let it be - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Love grows(FFVIII OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Love me - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Love paradise - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
A love song in spring - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Lullaby - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Lyphard melody - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14. M
Maiden's prayer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
May be - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Melodies of life(ver 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Melodies of life(ver 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Menuet G(Bach) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Menuet in G(Beethoven) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The merry go round of life(Howl's moving castle OST - phiên bản 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The merry go round of life(Howl's moving castle OST - phiên bản 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Misty rain - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The moonlit sea of cloud - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Moon represents my heart - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Moon river(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Moon river(piano) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
My memory - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15. N
Nae Gae Oh Geht Ni(Sad sonata OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
No.1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
November - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16. O
Ob la di ob la da - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Oh Come Oh Ye Faithful - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Oh Little Town of Bethelehem - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Over the rainbow - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17. P
Passing by - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Passion - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Piano man - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The power of love(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Prayer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Prelude opus 28 no.15 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The promise of the world(Howl's moving castle OST - phiên bản 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The promise of the world(Howl's moving castle OST - phiên bản 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Proud of you(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Proud of You(piano)

18. Q

19. R
Radiant love - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Raindrops - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Reason(Autumn in my heart OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Remember - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Right Here Waiting - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
River flows in you - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Romance de amour - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20. S
Sakurairo Maukoro(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
She's The One - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Simple and clean - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Smoke gets in your eyes(piano ver 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Smoke gets in your eyes(piano ver 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Smoke gets in your eyes(piano and vocal)
So in love - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sonata XI - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Song from a secret garden - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Spring time - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Spring Waltz(Spring waltz OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sundial dreams(version 01) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sundial dreams(version 02) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sweet dream(piano and vocal)

21. T
Tear drop(Spring waltz OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tear drop(Spring waltz OST - piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tears of the Northen Star(Smile Pasta OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tenderness in the air - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thinking of you - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tonghua(Fairy tale) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Top of the world(piano and vocal)
Triste Coeur - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22. U
Un myung(Full house OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Underneath your clothes(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Untitled(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23. V
Victor's piano solo - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24. W
Wait there - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Waltz for the moon(FF VIII OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Waltz of Chihiro - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
What I've been looking for(reprise - piano solo)
When she loved me - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
When the love falls - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
When you say nothing at all - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
Where is the love(piano and vocal)
Wind(Naruto OST) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Words(piano and vocal)

25. X

26. Y
Yellow room - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Yesterday once more - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
You are my love(Tsubasa chronicles OST - piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
You are so beautiful(piano and vocal) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
You must love me - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Mp3
You raise me up(piano and vocal)
You raise me up(piano)
Yuki no Hana - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27. Z


The best of Yanni PDF
A Word In Private
Almost A Whisper
First Touch
Marching Season
Nostalgia
Reflections Of Passion
Secret Vows
Swept Away
The Mermaid
The Rain Must Fall
True Nature

Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Hình đại diện của thành viên
By musicbox205
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#719639
nellymario đã viết:sao mình click vào thì chỉ ra web này :((
down ntn vậy ạ??
http://ket-noi.com/linkcheck/?url=www.4 ... _OST_.html


Gà quá ta, bạn bấm vào đó để ketnooi kiểm tra link có an toàn không, tầm 10 giây sẽ hiện ra link 4share để bạn download.
Đợi đến tối admin sẽ upload lại lên host khác nhanh hơn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#731571
haikhanh đã viết:link bài thingking of you die rùi. có ai up lại không :(Bạn tải bài thinking of you tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kizikizi
#935275 Ai có sheet nhạc Piano "chắc ai đó sẽ về" không share cho mình với ạ? Thanks mọi người nhiều nhá!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement