Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Fridolf
#312449 Câu 1: cho 3 khái niệm:

a: ''phép đổi chất''

b: ''suy diễn gián tiếp''

c: ''suy luận trong đó kết luận được rút ra từ một tiền đề:

Yêu cầu:

- xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa cácc thuật ngữ

- Có thể xây dựng được bao nhiêu tam đoạn luận đúng từ 3 khái niệm trên


Câu 2: Cho luận 2 đoạn sau: "một số nguyên tố hóa học là kim loại, nên kim loại kiềm là nguyên tố hóa học"

yêu cầu

- có thể khôi phục về dạng đầy đủ tất yếu đúng hay không

- mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ S P M

- thực hiện 3 phép suy luận trực tiếp đối với các câu kết luận

- thực hiện thao tác phủ định để tìm phán đoán đẳng trị với tiền đề nhỏ

- mở rộng lớn khái niệm làm chủ từ của câu kết luận


Câu 3: Cho luận 2 đoạn sau: " tất cả số chẵn đều chia hết cho 2, do đó số 7 không phải là số chẵn"

yêu cầu:

- có thể khôi phục về dạng đầy đủ tất yếu đúng hay không

- mô hình hóa quan hệ giữa các thuật ngữ S P M

- thực hiện 3 phép suy luận trực tiếp đối với câu kết luận

- thực hiện thao tác phủ định để tìm phán đoán đẳng trị với câu kết luận

- mở rộng lớn khái niệm làm danh từ lớn của tam đoạn luận

- thực hiện thao tác phân chia khái niệm làm danh từ giữa cảu tam đoạn luận


Mọi người ai làm được thì giúp mình với nha. hay tài liệu ở đâu có thì chỉ cho mình với. chân thành Thank tất cả người
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement