Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By kedasau208
#295841 trong cơ chế thị trường,giá bán sản phẩm do quan hệ cung-cầu quyết định.vì vậy không nên phải thống kê giá thành.bởi vì trong doanh nghiệp,kế toán vừa phải tính giá thành để xác định lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp.theo bạn điều này có đúng không?tại sao?


các bạn giúp mih trả lời câu này với
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement