Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By love.dandelion
#290793 Câu hỏi ôn tập nhiệt 1

1. Khái niệm hệ nhiệt động, chất môi giới

2. Chu trình carno thuận chiều

3. Các thông số trạng thái của chất môi giới : nhiệt độ, sự giãn nở vì nhiệt, thể tích riêng, áp suất

4. Công thay đổi thể tích, công kỹ thuật

5. Nguyên lý làm chuyện của máy nhiệt : động cơ nhiệt, máy lạnh kiểu máy nén, bơm nhiệt

6. Khái niệm nhiệt và nhiệt lượng

7. Nhiệt dung riêng và cách tích nhiệt lượng

8. Khí lý tưởng, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, các hàm trạng thái của khí lý tưởng

9. Năng lượng toàn phần của hệ nhiệt động và phương trình của định luật cho 1 hệ kín

10. Quá trình đa biến và phụ thuộc vào phương trình PVn = const trình bày các quá trình đắng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp, đoạn nhiệt. biểu diễn các quá trình trên biểu đồ p-v, T-s

11. Máy nén piston 1 cấp lý tưởng, 1 cấp khí thực

12. Quá trình tiết lưu

13. Quá trình tiết lưu của khí và hơi : các khái niệm và công thức. tốc độ âm thanh, quan hệ giữa tốc độ với áp suất dòng và hình dạng ống

14. Chu trình nhiệt dông thuận chiều, ngược chiều

15. Định luật nhiệt động thứ 2 : hàm trạng thái entropi, biểu thức giải tích của định luật NĐ thứ 2. Biến đổi entropi trong quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch và trong quá trình đoạn nhiệt

16. Phân loại động cơ đốt trong. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích, cấp nhiệt đẳng áp

17. Quá trình hóa hơi đẳng áp của nước. trình bày các quá trình biến đổi cơ bản trên đồ thị i-s của hơi nước

18. Chu trình rankin và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu suất nhiệt của chu trình

19. Môi chất lạnh, nguyên nhan loại bỏ 1 số môi chất lạnh CFC và HCFC theo nghị định thư Montreal

20. Chu trình máy lạnh kiểu máy nén hơi 1 cấp

21. Chu trình bơm nhiệt và các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ số hiệu quả bơm nhiệt. tại sao bơm nhiệt có thể làm chuyện ở 2 chế độ: cấp lạnh và cấp nhiệt

22. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ và hệ số làm lạnh lý thuyết

23. Cách phân loại không khí ẩm và biểu diễn trạng thái của hơi nước trong không khí ẩm trên đồ thị p-v

24. Các thông số trạng thái của không khí ẩm

25. Đồ thị I –d

26. Các quá trình của không khí ẩm trên đồ thị I –d : quá trình hòa trộn, sấy nóng và làm lạnh không khí, làm lạnh tách ẩm, làm lạnh tách ẩm và sấy nóng không khí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement