Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Breandan
#280144 MÁY TÍNH FX570MS(ES) NGOÀI NHỮNG PHÉP TÍNH BÌNH THƯỜNG NHƯ TÍNH HÀM SIN COS LOG.....
NÓ cÒN CÓ NHỮNG TÍNH NĂNG TIỀM ẨN MÀ BẠN CHƯA CHẮC ĐÃ BÍT,HEHE
CHÚ Ý: CÁC BÁC DOWN CÁI NÀY VỀ VỪA XEM HƯỚNG DẪN VỪA LÀM LUÔN NÈ
(ĐÂY LÀ FẦN MỀM GIẢ LẬP FX570MS TRÊN PC)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


CHÚ Ý : TRONG CÁI HƯỚNG DẪN Của tớ THÌ VÍ DỤ [alpha] [X] [2] [1] có nghĩa là các bạn bấm lần lượt nút alpha,nút X, nút 2, nút 1


MÌNH LẬP RA CHỦ ĐỀ NÀY MUỐN CHIA SẺ VỚI ANH EM MỘT SỐ TÍNH NĂNG TIỀM ẨN CỦA MÁY GIÚP TA GIẢI ĐƯỢC CÁC BÀI THI TRẮC NGHIỆM khá nhanh chóng:

1)TÍNH MA TRẬN BẰNG MÁY TÍNH:
(CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC MAT CÓ BẬC LỚN NHẤT LÀ 3)

vd:cho 2 mat:

A= [1,2,3]

[3,0,1]

[2,1,-1]


B=[0,2,2]
[1,3,0]
[1,-1,0]


a)TÍNH cộng trừ nhân chia các MAT:


vd: tính A*B-A=???


+trước hết vào mode MAT :[mode] [mode] [2]


+tạo matA: [shift] [4] [1] [1] (chọn dim(tạo matrậnA))
[3][=] [3][=] ==>(đây là số hàng và số cột của A m=3,n=3 vì A có 3 hàng và 3 cột)
+nhập số liệu:
[1][=] [2][=] [3][=]

[3][=] [0][=] [1][=]

[2][=] [1][=] [-1][=]

nhập lần lượt các hệ số cuả mat A vào tương ứng từ trái qua phải:a11,a12,a13,a21,....(ở bài này a11=1,a12=2,a13=3....)

===> lúc này trong máy vừa lưu mat A với các hệ số ở trên


+Tạo matB:[shift] [4] [1] [2](chọn dim(tạo matrậnB)

[3][=] [3][=] (đây là số hàng và số cột của B m=3,n=3 vì B có 3 hàng và 3 cột)

+nhập số liệu:
[0][=] [2][=] [3][=]

[1][=] [3][=] [0][=]

[1][=] [-1][=] [0][=]

==>nhập lần lượt các hệ số cuả mat B vào tương ứng từ trái qua phải:b11,b12,b13,b21,....(ở bài này b11=0,b12=2,a13=3....)

===> lúc này trong máy vừa lưu mat B với các hệ số ở trên

+Thực hiên phép tính:

A*B-A=???

+bấm:[AC]
[shift] [4] [3] [1]
[*] [shift] [4] [3] [2] [-] [shift] [4] [3] [1] [=]


============> ra kết quả đấy là 1 mat Ans có a11=4,a12=3,a13=0,a21=-2,a22=5,a23=8,a31=-2,a32=7,a33=7

(dùng phím mũi tên [->] để xem các kết quả)

vậy A*B-A=ans

với mat ans là =
[4,3,0 ]

[-2,5,8]

[-2,7,7]


2)TÍNH DET(A)=???( TÍNH ĐỊNH THỨC CỦA A)
+trước hết vào mode MAT :[mode] [mode] [2]


+tạo matA:


[shift] [4] [1] [1](chọn dim(tạo matrậnA))

[3][=] [3][=] ==>(đây là số hàng và số cột của A m=3,n=3 vì A có 3 hàng và 3 cột)


+Nhập số liệu:
[1][=] [2][=] [3][=]

[3][=] [0][=] [1][=]

[2][=] [1][=] [-1][=]

nhập lần lượt các hệ số cuả mat A vào tương ứng từ trái qua phải:a11,a12,a13,a21,....(ở bài này a11=1,a12=2,a13=3....)

===> lúc này trong máy vừa lưu mat A với các hệ số ở trên

tính det(A)=???
[shift] [4] [->] [1] [shift] [4] [3] [1] [=]

===========> kết quả cho ra 18

(hay detA=18)

==>Nhanh chóng tiện lợi!!!!!!!!!!!!!!!

**)BÊN LỀ: ngoài ra còn tính được:
+ma trận chuyển vị TRN(A):tương tự các bước trên rồi bấm:
[shift] [4] [->] [2] [shift] [4] [3] [1] [=]


+còn tính được cả det cho mat bậc 4 phụ thuộc vào công thức khai triển theo hàng ngang (nhưng hơi bị lâu)


+tính cả được hạng của ma trận nhưng khá là lâu
CHÚ Ý:KO TÍNH ĐƯỢC VỚI CÁC MAT BẬC >3(TRỪ DET CỦA MAT BẬC 4)


PHƯƠNG PHÁP NÀY RẤT NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC DÙNG ĐỂ LÀM CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN CAO CẤP B1
================================================== ======

2)Tính lim bằng máy tính:

(tìm giới hạn hàm số bằng máy tính fx570ms):


ví dụ:tính lim(sinX/X) khi x->0:[mode] [1]

(vì đây là hàm sinx/x ---> có hàm lượng giác nên bắt buộc phải chuyển về rad bằng cách bấm


[mode] [mode] [mode] [mode] [2] (còn nếu không có chứa hàm lượng giác thì không cần cũng được mà chuyển về cũng không sao)


[(] [sin] [alpha] [x] [)] [:] [alpha] [x] [calc] [0.000001] [=]

=>được giá trị:1 (hoặcxấp xỉ 1)============>lấy kết quả lim=1


Giải thích cách tính:

(viết sinX/X bấm nút [calc] để thay giá trị của hàm sin/x tại điểm

x=0.000001(vì x-->0 nên lấy bừa 1 giá trị xấp xỉ 0như 0.000001),kết

quả ra là 1 (hay xấp xỉ 1))============>lấy kết quả lim=1
chú ý:

+vì kết quả máy tính chỉ cho ra số thập phân xấp xỉ nên ta làm tròn kết quả thu được thì được kết quả lim cần tìm(hay đơn giản hơn là tìm trong

4 phương án trả lời trắc nghiệm đáp số nào gần kết quả máy tính tính ra thì chọn


+vì lấy giá trị xấp xỉ khi x---->x0 nên càng lấy giá trị gần x0 thay

vào hàm số thì lim ra càng chính xác(nhưng đừng lây quá gần)

+với x-->+-vô kùng thì thay x= giá trị thật lớn như x=999999999(với

x-> dương vô kùng) hay x=-9999999999 (với x-> âm vô kùng)


+CHÚ Ý 1 SỐ HÀM SIÊU VIỆT NHƯ X^lnX làm theo cách này ra kết quả không điúng((chả biết tại sao nữa


3)Tính đạo hàm hàm số bằng máy tính:

vd cho f(x)=(x^2-3x)/lnx

tính f'(1/2)=????


giải: [shift] [Sdx] [(] [alpha] [x] [^] [2] [-] [3] [alpha] [x][)][:][ln][alpha] [x] [,] [1/2] [=]

KÊT quả ra 8.08881 vậyf'(1/2)=8.08881++NẾU CHỈ TÍNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ ĐẠO HÀM 1 HÀM SỐ TẠI 1 HÀM SỐ THÌ ÍT CÓ ý

NGHĨA KHI MÀ KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM CHỈ CHO RA 4 ĐÁP SỐ LÀ 4 HÀM F'(X) NHƯ

KIỂU:

f(x)=x^5+4x^3+1

f'(x)=?

A)x^6+9

B)5x^4+12x^2

.........

thì bước đầu cũng tính f'(x0) tại một điểm lựa chọn bất kì ví dụ bài này tính f'(1)


[shift] [Sdx][alpha] [x] [^] [5] [+] [4] [alpha] [x] [^] [3] [+] [1] [,] [1] [=]

kết quả ra17.000000067=17

lần lượt thay x=1 vào 4 đáp án A,B,C,D xem đáp án nào cho ra kết quả gần 17.000000067=17 nhất thì chọn

thay lần lượt các phương án như sau:

A) x^6+9
[alpha] [x][^][6][+][9] [calc] [1] [=]

===>kết quả ra10 khác 17 =====>loại phương án này

B)5x^4+12x^2
[5] [alpha] [x] [^] [4] [+] [12] [alpha] [x] [^] [2] [=]

kết quả ra 17(lấy)===>Khoanh luôn chứ còn gì!!!!....................................(các phương án khác tương tự)
4) TÍNH TÍCH FÂN:


+ví dụ tính tích fân của x^2+x+1 khi x từ 1 đến 2


[mode] [mode] [mode] [mode] [2]

[Sdx] [alpha] [X] [^] [2] [+] [alpha] [X] [+] [1] [,] [1] [,] [2] [=]

kết quả là 4.8333333 (nó là số thập fân các bạn tìm xem trong 4 đáp an trắc nghiệm đáp số nào xấp xỉ kết quả 4.8333 thì chọn)

2)TÍNH NGUYÊN HÀM:


ví dụ tính nguyên hàm của hàm số: f(x)=x+1

A) 0.5x^2+x

B)x^4+15

C)........


trước hết ta lần lượt tính f(1)=1+1=2 (1 đây là giá trị x bất kì)

Sau đó tính đạo hàm của 4 đáp số hàm số ở 4 phương án A B C D tại điểm x=1 xem kết quả đạo hàm nào =2 thì chọn đó là fương án đúng

Cụ thể bài này:

Tính đạo hàm phương án B tại x=1 ta làm:
[shift] [Sdx] [alpha] [X] [^] [4] [+] [1][5] [,] [1] [=]


kết qủa ra 4.0000001 khác 2 =====>loại

Tính đạo hàm fương án A tại x=1 ta làm

[shift] [Sdx] [0] [.] [5] [alpha] [x] [^] [2] [+] [alpha] [X] [,] [1] [=]kết quả ra =2 ====> CHọn luôn

6)TÍNH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRÊN MÁY TÍNH:


BÀI TẬP:

cho bảng :

câu hỏi:

+tính EX?

+Tính phương sai?

BÀI LÀM:

[mode] [mode] [1] (vào mode SD)


Nhập các hệ số tương ứng vào


10,1 ứng với 2: nhập [1] [0] [. ] [1] [shift] [,] [2] [M+] (màn hình hiện 10.1;1 và n=...)tương tự tiếp tục

10,2 ứng với 3 nhập [1] [0] [.] [2] [shift] [,] [3] [M+] ==============>(màn hình hiện 10.2;3 và n=...)


10,4 ứng với 8 nhập [1] [0] [.] [4] [shift] [,] [8] [M+]===============> (màn hình hiện 10.4;4 và n=...)


10,5 ứng với 13 nhập [1][0] [.] [5] [shift] [,] [1] [3] [M+]=============> (màn hình hiện 10.5;13và n=...)


10,7 ứng với 25 nhập [1] [0] [.] [7] [shift] [,] [2] [5] [M+]=============>(màn hình hiện 10.7;25 và n=...)


10,8 ứng với 20 nhập [1] [0] [.] [8] [shift] [,] [2] [0] [M+]==============> (màn hình hiện 10.8;20 và n=...)


10,9 ứng với 12 nhập [1] [0] [.] [9] [shift] [,] [1] [2] [M+]=============> (màn hình hiện 10.9;12 và n=...)


11 ứng với 10 nhập [1] [1] [shift] [,] [1] [0] [M+]==================> (màn hình hiện 11;10 và n=...)


11,3 ứng với 1 nhập [1] [1] [.] [3] [shift] [,] [1] [M+]================> (màn hình hiện 11.3;1 và n=...)
Nhập cho đến hết số liệu rồi


trả lời câu hỏi bài


+Tính EX? bấm

[AC] [shift] [2] [1] [=] (chọn X ngang) (màn hình hiện lên x ngang=10.74 )===========>kết quả là 10.74


+Tính phương sai:

[AC] [shift] [2] [2] [x^2] [=] (Chọn xơn và bình phương nó lên ) (màn hình hiện xơn2=0.0678)=====> kết quả 0.0678


====> ngoài ra máy tính fx 570 ms còn có thể giải phương trình lượng giác,khảo sát hàm số, tính hệ số a, b ,r trong hàm hồi quy thống kê

===> hôm nào rảnh post tiếp hôm nay thế thôi

Xem thêm Bí kíp giải hệ phương trình bằng FX 570 ES Plus phiên bản 2.1.1
By huu.letrong
By xoaixanhchuachat
#280361 các bạn muốn tính nhanh và mạnh thì chịu khó xài các chương trình tính toán chuyên dụng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement