Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Brocleah
#254643 Bài tập lớn môn Đồ họa máy tính


em có cái bài tập lớn môn Kỹ thuật đồ hoạ máy tính như thế này:

Vẽ sao năm cánh quay quanh tâm,dùng phím mũi tên di chuyển sao đi khắp màn hình.

bac nào có thì cho em xin code.bằng ngôn ngữ nào cũng được.em xin cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement