Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hehehe_hahaha
#241660 bài 1:

một ngừoi viết 3 lá thư cho 3 người bạn khác nhau,sau khi dán lại cẩn thận,người đó mới đề địa chỉ ra ngoài.Tìm xac suất sao cho có ít nhất 2 người nhận nhầm thư của nhau.

bài 2

một người gọi điện thoại nhưng quên mất 2 chữ số cuối.người đó chỉ nhớ đó là 2 chữ số khác nhau.tìm XS để người đó quay 1 ngẫu nhiên 1 lần mà được luôn số cần gọi?

bai 3:

Một lớp có 50 học sinh.Biết rằng trong đó có 15 hs giỏi toán,12 hs giỏi văn,10 hs giỏi ngoại ngữ,8 hs giỏi cả toán và văn,7 hs giỏi cả văn và ngoại ngữ, 5 hs giỏi cả toán và ngoại ngữ và 3 hs giỏi cả 3 môn.

a.tìm tỉ lệ học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn toán văn và ngoại ngữ

b.tìm tỉ lệ hs giỏi 1 trong 2 môn toán và văn

c.trong số hs giỏi toán lấy ngẫu nhiên ra 2 hs.tim xs để 2 hs đó giỏi cả 3 môn

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Tayson
#250987 Bài 1 :

Tổng số phương án đề địa chỉ lên bức thư là : 3x2x1=6

Gọi A là phương án ít nhất 2 người nhận nhầm (có 2 người nhận nhầm hay cả 3 cùng nhận nhầm)

Thì A "ngang" là phương án không ai nhận nhầm(vì không thể có 1 người nhận nhầm được )

Ta có A "ngang" có 1 phương án => p(A "ngang")=1/6

=> p(A)=1 - 1/6 = 5/6.
Bài 2

Xét 2 chữ số cuối của số điện thoại (giả sử có dạng ab)

a có thể có 10 khả năng (0,1,2,...,9)

vì 2 chữ số này khác nhau nên b chỉ có 9 khả năng

=> có 10x9 = 90 khả năng

số điện thoại đúng chỉ có 1 nên xác suất gọi trúng là 1/90.
Bài 3:

Trong số 15 HS giỏi toán có :

+ 3 hs giỏi thêm 2 môn văn và anh

+ 8-3 = 5 hs giỏi thêm môn văn

+ 5-3 = 2 hs giỏi thêm môn anh

+ 15-(3+5+2) = 5 hs chỉ giỏi toán

Trong số 12 HS giỏi văn có : 3hs giỏi toán,văn,anh + 5hs giỏi văn,toán + 4 hs giỏi văn,anh

Trong số 10 HS giỏi anh có : 3hs giỏi toán,văn,anh + 2hs giỏi anh,toán + 4 hs giỏi văn,anh + 1 hs chỉ giỏi anh.

Vậy lớp sẽ có : 3 hs giỏi cả 3 môn + 5 hs giỏi toán và văn + 2 hs giỏi toán và anh 5 hs giỏi toán + 4 hs giỏi anh và văn + 1 hs giỏi anh = 20 hs giỏi ít nhất 1 trong 3 môn.

=> tỷ lệ hs giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là 20/50 = 40%

b. học sinh giỏi 1 trong 2 môn toán hay văn = 3 +2 + 5 + 4 +5 =19 hs

=> tỷ lệ học sinh giỏi 1 trong 2 môn toán hay văn =19/50 = 48%

c.Tổng số cách lấy 2 trong số 15 hs giỏi toán C215 (tổ hợp chập 2 của 15) =105

Tổng số cách lấy được 2 hs giỏi cả 3 môn C23 (tổ hợp chập 2 của 3) = 3

vậy xác suất là 3/105
The end

các bạn lũy ý kiến nha.
Blog Tâm sự:
  • Tôi có nên sống một lần vì mình | 12:05 ...
  • Anh nói tôi không thích hợp để làm vợ dù hai đứa đã dự tính cưới | 01:05 ...
  • Tôi thấy u uất với cuộc hôn nhân của mình | 02:05 ...
  • Tôi sợ mình không đủ dũng khí để tiếp tục sống | 01:05 ...
  • Tôi đã khiến chàng triệu phú Tây nghiện mình như thế nào | 01:05 ...
  • Tôi chán sống với người chồng nghèo lại không thương vợ con | 01:05 ...
By diem2501
#250988 svtnut Bài 1 :

Tổng số phương án đề địa chỉ lên bức thư là : 3x2x1=6

Gọi A là phương án ít nhất 2 người nhận nhầm (có 2 người nhận nhầm hay cả 3 cùng nhận nhầm)

Thì A "ngang" là phương án không ai nhận nhầm(vì không thể có 1 người nhận nhầm được )

Ta có A "ngang" có 1 phương án => p(A "ngang")=1/6

=> p(A)=1 - 1/6 = 5/6.
Bài 2

Xét 2 chữ số cuối của số điện thoại (giả sử có dạng ab)

a có thể có 10 khả năng (0,1,2,...,9)

vì 2 chữ số này khác nhau nên b chỉ có 9 khả năng

=> có 10x9 = 90 khả năng

số điện thoại đúng chỉ có 1 nên xác suất gọi trúng là 1/90.
Bài 3:

Trong số 15 HS giỏi toán có :

+ 3 hs giỏi thêm 2 môn văn và anh

+ 8-3 = 5 hs giỏi thêm môn văn

+ 5-3 = 2 hs giỏi thêm môn anh

+ 15-(3+5+2) = 5 hs chỉ giỏi toán

Trong số 12 HS giỏi văn có : 3hs giỏi toán,văn,anh + 5hs giỏi văn,toán + 4 hs giỏi văn,anh

Trong số 10 HS giỏi anh có : 3hs giỏi toán,văn,anh + 2hs giỏi anh,toán + 4 hs giỏi văn,anh + 1 hs chỉ giỏi anh.

Vậy lớp sẽ có : 3 hs giỏi cả 3 môn + 5 hs giỏi toán và văn + 2 hs giỏi toán và anh 5 hs giỏi toán + 4 hs giỏi anh và văn + 1 hs giỏi anh = 20 hs giỏi ít nhất 1 trong 3 môn.

=> tỷ lệ hs giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là 20/50 = 40%

b. học sinh giỏi 1 trong 2 môn toán hay văn = 3 +2 + 5 + 4 +5 =19 hs

=> tỷ lệ học sinh giỏi 1 trong 2 môn toán hay văn =19/50 = 48%

c.Tổng số cách lấy 2 trong số 15 hs giỏi toán C215 (tổ hợp chập 2 của 15) =105

Tổng số cách lấy được 2 hs giỏi cả 3 môn C23 (tổ hợp chập 2 của 3) = 3

vậy xác suất là 3/105
The end

các bạn lũy ý kiến nha. Bạn làm đúng hết rồi nhưng tính nhầm. Bạn đang học năm mấy, trường nào vậy?
By bilu62
#250990 ủa sao mấy bài này tương tự trong sách mình đang học wa vậy ? mới học xong 2 tuần trước nè ! bạn học ở trường nào vậy ? minh học ở truong CMT nè !
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online