Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By changhieu2002
#233721 hiện nay hầu hết trên tất cả TG đều quan tâm đến vấn đề này, lên hôm nay muốn mở 1 topic để tất cả người cùng chổ tài văn chương ,

1 bài có đủ 3 yếu tố là, mở bài ,thân bài , kết luận


thể lệ giải thưởng như sau

giải 1 là 3.500.000vzd 1 giải

giải 2 là 2.000.000vzd 3 giải

giải 3 là 1.500.000vzd 5 giải


giải khuyến khích 1.000.000vzd có 6 giải


đề bài: sưu tập các hình ảnh và số liệu nói về sự biến đổi khí hậu ( từ 10-15 trang A4) . các bạn hay cho biết quan điểm của bạn về biến đổi khí hậu trên thế giới hiện nay, bạn đã, đang sẽ làm gì để có thể giảm tác động của biến đổi khí hậu (tối thiểu là 2 trang A4)


các bạn gửi bài về địa chỉ này để tham gia

cách 1 : gửi vào hòm thư [email protected]

cách 2 các bạn có thẻ nén vào MF và gửi link MF lên để BTC phê duyệt

BTC sẽ là những chụ cột của 4rum ta

có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi trực tiếp
By giangnam_892003
#239556 giải thưởng nhiều thế chắc xài cả đời mới hếtthể lệ giải thưởng như sau

giải 1 là 3.500.000vzd 1 giải

giải 2 là 2.000.000vzd 3 giải

giải 3 là 1.500.000vzd 5 giải


giải khuyến khích 1.000.000vzd có 6 giảiđề bài: sưu tập các hình ảnh và số liệu nói về sự biến đổi khí hậu ( từ 10-15 trang A4) . các bạn hay cho biết quan điểm của bạn về biến đổi khí hậu trên thế giới hiện nay, bạn đã, đang sẽ làm gì để có thể giảm tác động của biến đổi khí hậu (tối thiểu là 2 trang A4)


các bạn gửi bài về địa chỉ này để tham gia

cách 1 : gửi vào hòm thư [email protected]

cách 2 các bạn có thẻ nén vào MF và gửi link MF lên để BTC phê duyệt

BTC sẽ là những chụ cột của 4rum ta

có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi trực tiếp

làm cứ như thật ý nhỉ để lấy giải thưởng VND không bằng
By Denys
#239558 Uhm, mình thấy vấn đề khí hậu đang rất cần quan tâm, sao lại không tuyên truyền cụ thể mà viết bài làm gì? chỉ trên lý thuyết không bằng thực tế đâu bạn
By hungdinho_3188
#239559 ndthanh29 Uhm, mình thấy vấn đề khí hậu đang rất cần quan tâm, sao lại không tuyên truyền cụ thể mà viết bài làm gì? chỉ trên lý thuyết không bằng thực tế đâu bạn tắt máy khi dừng xe chờ đèn đỏ, vừa tiết kiệm xăng vừa giảm thiểu khí thải ...
By anhchang_thichdua1992
#239560 handsilver tắt máy khi dừng xe chờ đèn đỏ, vừa tiết kiệm xăng vừa giảm thiểu khí thải ... đó chỉ là 1/10 của biện pháp giảm biến đổi khí hậu thui bạn ah,
By haydoianh_noinammo_lanhleo
#239561 mình muốn tham gia để mang tiếng nói của mình đến với tất cả người để cùng bảo vệ Môi trương
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement