Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tinhyeulagi221193
#233390 (ĐCSVN) - Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư là những khái niệm đạo đức truyền thống của phương Đông, được ông cha ta đặc biệt coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng những khái niệm đạo đức truyền thống, nhưng lược bỏ đi những nội dung vừa lạc hậu, giữ lại những gì tốt đẹp và thêm vào những nội dung mới phù hợp với thời (gian) đại.

Theo Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, là bốn đức cơ bản của con người. Bác nói: Trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc; Người có 4 đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; Thiếu một mùa, không thành trời; Thiếu một phương, không thành đất; Thiếu một đức, không thành người. Như vậy đạo đức là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với con người.

Người giải thích nội dung cần, kiệm, liêm, chính rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, song Người vừa dành thời (gian) gian viết hẳn một cuốn sách giải thích 4 chữ "Cần, kiệm, liêm, chính", với bút danh Lê Quyết Thắng vào năm 1949.

Cần: Người phân tích cả nghĩa rộng, nghĩa hẹp. Chỉ ra rằng cần không chỉ là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, mà còn là phải biết làm chuyện có kế hoạch, có sự phân công, tính toán một cách khoa học, là phải biết lao động có năng suất cao, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Vì xét cho đến cùng, như Lênin nói, cái quyết định thắng lợi của chế độ mới đối với chế độ cũ là ở chỗ nó đưa ra được năng suất lao động mới cao hơn.

Đối với cán bộ công nhân viên chức, Người cho rằng: Cần là làm chuyện phải đến đúng giờ, chớ đến muộn, về sớm, làm chuyện mau chóng, chu đáo. Việc ngày nào nên làm xong ngày ấy, chớ để đến ngày mai. Phải nhớ rằng dân vừa lấy trước mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta, trong những thời (gian) giờ đó, ai lười biếng tức là lừa gạt dân.

Nhìn trên tầm vĩ mô, cả nước cần cù siêng năng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Mỗi người siêng năng thì ắt sẽ tiến bộ. Cả nhà siêng năng thì chắc chắn ấm no. Cả làng siêng năng thì làm phồn thịnh. Cả nước cần cù siêng năng thì dân giàu nước mạnh.


Theo Hồ Chí Minh, cần cù, siêng năng phải đi liền với kế hoạch thì cần cù, siêng năng mới có tác dụng to lớn. Công chuyện bất kỳ to nhỏ đều có điều nên làm trước, điều nên làm sau. Nếu không có kế hoạch, thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít.

Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai bền bỉ. Nếu không chuyên, nếu một ngày cần mà 10 ngày không cần thì cũng vô ích... cần là luôn luôn cố gắng, chăm chỉ, cả năm, cả đời. Nhưng không làm quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình để làm chuyện cho lâu dài.

Kiệm: được hiểu, đó chính là sự tiết kiệm: Tức là tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm thì giờ; tiết kiệm trước của dân, của đất nước, của ngay cả chính mình; phải biết tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có chuyện đáng làm, chuyện ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm thì phải kiên quyết chống xa xỉ, ăn chơi, ăn không ngồi rồi, mà hãy tự mình lo chính cuộc sống của mình và xã hội v.v...

Liêm: Tức là trong sạch; không tham lam, không tham trước của, địa vị, lợi danh, không tham ăn ngon, mặc đẹp, sống yên, không ham người tâng bốc mình... những cán bộ ở các công sở, từ xã, phường cho đến Trung ương phải luôn lấy chữ Liêm làm đầu.

Khổng tử nói: "Làm sỹ mà không liêm không bằng con vật".

Bác nói: "Liêm là thước đo có tình người hay không"; "Nếu tham trước của, địa vị, danh tiếng là bất liêm". Cán bộ phải thực hành - chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân "Quan tham vì dân dại" bởi lẽ nếu dân hiểu biết không chịu đút lót, thì quan dù không liêm cũng phải hoá liêm. Chính vì thế dân phải biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ liêm. Mỗi người phải nhận thấy rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước với dân. Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân dân. Một dân tộc biết cần, kiệm, liêm, chính là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.

Thực tiễn trong cuộc sống hôm nay chúng ta vừa mất những cán bộ cách mạng vừa từng vào sinh ra tử, chỉ vì một chốc lát họ không làm chủ bản thân vừa đánh mất chữ liêm trong lòng mình.

Chính: là không tà, thẳng thắn, đúng đắn v.v... đều là những đức tính cần thiết cho con người, mỗi gia đình, mỗi tập thể, mỗi cơ quan, địa phương cũng như của cả dân tộc. Là người làm chuyện công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào chuyện tư. Chớ đem người tư làm chuyện công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên tư ân, tư huệ, hay tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải trung thành với chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt làm "quan cách mệnh".

Theo Hồ Chí Minh mỗi người cần thực hiện đạo đức trên 3 mặt:

Đối với mình: Không tự cao tự đại, vì tự cao tự đại thì thất bại. Thất bại vì kiêu ngạo vừa cạn lại bé như đĩa như chén, còn người khiêm tốn thì rộng lớn lại sâu như biển như sông.


Đối với người: Không nịnh trên nạt dưới, vì nịnh hót là đánh mất mình, mà đánh mất mình là sai lầm lớn nhất của đời người; vì đối với loài người, lễ vật lớn nhất là sự bao dung.

Đối với công việc: Không dối trá lọc lừa, vì dối trá lọc lừa cũng như "tiền giả", "thuốc độc" nó vô cùng nguy hiểm. Việc công đặt trên chuyện tư. Việc thiện chuyện đúng dù nhỏ mấy cũng làm, khó mấy cũng làm, chuyện ác chuyện sai trái dù nhỏ mấy cũng tránh, lợi mấy cũng không làm.

Chí công vô tư: Có nghĩa là hết sức lo cho chuyện chung không màng tư lợi. Hết sức về sự công bằng, đặt lợi ích của tập thể, của Đảng, của cách mạng, của nhân dân, của Tổ quốc lên trên các lợi ích riêng tư. Thực hiện chí công vô tư cũng có nghĩa như thực hiện đạo đức, mình vì tất cả người, tất cả người vì mình, theo tinh thần của chủ nghĩa tập thể.

Hồ Chí Minh vừa nêu ra một quan điểm cơ bản là: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bởi vì, theo người: Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ thù nguy hiểm của đạo đức cách mạng XHCN. "Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho chuyện xây dựng CNXH. Cho nên thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian ngoan, xảo quyệt, nó khéo léo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Nó là nguyên nhân sinh ra căn bệnh tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành, tự kiêu, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh v.v...

Một người mà cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thì đó là một con người đáng kính. Vì đó là những người: "Giàu sang không thể quyến rũ; cùng kiệt khó không thể chuyển lay; uy vũ không thể khuất phục".

Đó là những con người trọng đạo lý, vì đạo lý, tôn thờ đạo lý, vì lẽ công bằng, không khuất phục quyền uy. "Trợn mắt coi khinh ngàn lực sĩ; cúi đầu làm ngựa đám nhi đồng".

Khi nghiên cứu Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư chúng ta thấy lung linh chữ Nhân của Hồ Chí Minh.

Chữ Nhân theo Hồ Chí Minh được hiểu:

"Trung với nước hiếu với dân là Nhân; cần, kiệm, liêm, chính là Nhân; yêu Tổ quốc yêu đồng bào là Nhân; Nhân là phải đồng cam cộng khổ; Nhân là phải yêu quí săn sóc bộ đội và nhân dân; Nhân với cả kẻ thù v.v...

Trong sự nghề đổi mới đất nước, cơ bản kinh tế - xã hội đất nước trong những năm qua được ổn định, giữ vững và phát triển. Tuy nhiên do tác động tiêu cực trong quá trình mở cửa, hội nhập đổi mới đất nước, nên thực tiễn xã hội nước ta vẫn đang tồn tại một số hạn chế khuyết điểm. Nếu soi trong góc độ đạo đức xã hội thì chúng ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức - Đây là thời cơ cho kẻ thù khoét sâu để chống phá hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta với nhân dân.

Bởi vậy, chuyện nâng cao giáo dục đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Vì vậy nên phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; đồng thời (gian) xây dựng chỉnh đốn Đảng cốt nhằm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời (gian) kỳ mới. Đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng trí tuệ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Đồng thời (gian) nắm vững và có khả năng vận dụng sáng làm ra (tạo) quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và xây dựng nền quốcphòng chốngtoàn dân và an ninh nhân dân. Hiểu rõ những vấn đề cơ bản về quản lý kinh tế, xã hội. Đồng thời (gian) xây dựng ý chí cách mạng cao, rèn luyện đạo đức cách mạng theo Di chúc và gương sáng đạo đức Hồ Chí Minh.

Xây dựng lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; sẵn sàng nhận và trả thành tốt nhiệm vụ.

Cổ nhân thường nói: "Danh chính thì ngôn thuận" xem xét từ chức trách, nhiệm vụ của cá nhân mỗi người. Đối với mỗi chúng ta, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là xử lý mối quan hệ hằng ngày "mình đối với mình", tức là bản thân mình làm đối tượng. Những tiêu chí này gắn liền với hoạt động thực tiễn hàng ngày mà chúng ta là cái thấy được của đạo đức. Nó cần trước cho bản thân mình, gia đình mình. Vì nó làm cho tâm ta sáng, lòng ta trong lời ta thanh. Vì ai cũng để Nhân để Đức lại cho con cháu. Chúc cho tất cả chúng ta, ai cũng dành cho con cháu nhiều Nhân nhiều Đức. Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng Chí công vô tư./.
By hoa_ban_trang_1610
By HDpro_love
#238870 cái này là phân tích mà, có thấy vận dụng gi đâu nhỉ. Xem lại đi bạn ơi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement