Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By yennhu_02
#204618 Mình có bài tập quản trị chất lượng sản phẩm như sau, nhưng mình k biết cách làm. Mong tất cả người giúp mình với.

Để bài:

Giá trị giới hạn của một thiết bị điện là 570 và 470. Kết quả kiểm tra sản phẩm được bố trí thành nhóm như bảng sau. Biết sai lệch tiêu chuẩn lớn nhất là 0,6. Xem xét lô hàng được chấp nhận hay bác bỏ?

515 491 489 507 543

521 536 483 509 514

507 484 526 552 499
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement