Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ngocminh_dakia001
#159190 .Liên kết câu trong bài: Bằng cách lập từ ngữ, thay thế từ ngữ, bằng từ ngữ nối (nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời...)

1/ Các câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy chỉ rõ cách liên kết đó.

a. Từ sáng sớm ,các môn sinh đã tề tụ trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập....................................…

b. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ, lòng tui thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cái nhìn thuần phác,càng ngắm càng thấy đậm đà,lành mạnh,hóm hỉnh và tươi vui.....................................…

c. Những cánh đồng lúa xanh mướp,dập dờn trong gió nhẹ. Chúng đuổi nhau mãi từ ven làngđến tít tắp chân đê.

d. Mặt biển đã yên hơn.Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm...................................…

e. Trước khi cưới, chồng nàng là một người dễ mến, lúc nào cũng tươi cười. Vậy mà giờ đây, chỉ thấy chàng cau có, gắt gỏng...................................…

f. Hai Long phóng xe về Phú Lâm tìm hộp thư mật.Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng đặt tại một nơi dễ tìm mà lại bị chú ý. Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng..................................…

g. Tháng ba sắp tới, bến sông lại rực lên sắc lửa cây gạo. Thương tin cắh là như thế....................................…
By duong_duc_thinh_dhxd_52xd3
#159225 Câu a) Đc liên kết bằng dấu câu, ở đây là dấu phẩy, và dùng từ mang nghĩa tương đương câu trước là thay bằng chuyện dùng lại từ "thầy" ở câu thứ nhất thì tác giả dùng từ "cụ giáo"

b) ở câu này cũng như trên là liên kết câu bằng dấu phẩy. Và mở đầu câu 2 thay bằng chuyện lặp lại cụm từ "những người nghệ sĩ làm ra (tạo) hình của nhân dân" thì dùng từ "Họ"

c) Mở đầu câu thứ 2 dùng từ "Chúng" để không lặp lại cụm từ "những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ"

d) Dùng từ liên kết câu là từ chỉ quan hệ tương phản "Nhưng"

e) câu đầu cũng nối các vế bằng dấu câu, là dấu phẩy. Dùng từ nối "vậy mà", chỉ quan hệ tương phản.

f) 3 câu đầu quá dễ nhận ra sự liên kết câu do dẫn dẵt cùng một nội dung về "hộp thư". Nhưng câu thứ 4 là từ nối "nhiều lúc". Câu thứ 5 dùng từ "đó" thay cho nội dung cả câu trước (tức câu 4)

g) câu này tớ không hiểu bạn viết gì "Thương tin cắh là như thế" nên chưa trả lời được nhé!^^
By Wartun
#159235 a b c mình trả lời ở câu hỏi khác của bạn rùi.

d. Nối bằng liên từ "nhưng"

e. Liên từ "vậy mà"

f. câu 1 và câu 2 lặp từ "hộp thư"

câu 2 và 3 bằng liên từ chỉ thời (gian) gian "bao giờ"

câu 3 câu 4 liên từ "nhiều lúc"

câu 4 câu 5 là thay thế "những vật gợi ra hình V" và "đó"
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement