Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Fletch
#7672
Bài tập:
Bài tập toán cao cấp 1 - NEUBài giảng môn toán cao cấp của thầy Nguyễn Quốc Lân.
Toán cao cấp A1

Bài 1: Hàm số
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Giới hạn dãy số
Bài 4: Vô cùng bé liên tục
Bài 5: Đạo hàm
Bài 6: Khai triển Taylor
Bài 7: Kĩ năng khai triển Taylor
Link: Download

Toán cao cấp - A2
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Chương 1: Mở đầu về lôgíc mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc lớn số
Chương 2: Không gian véc tơ
Chương 3: Ma trận
Chương 4: Định thức
Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính
Chương 6: ánh xạ tuyến tính
Chương 7: Không gian véc tơ Euclide dạng toàn phương

Download

Toán cao cấp - A3
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Chương 1 .Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số.
Chương 2. Tích phân bội.
Chương 3. Tích phân đường và tích phân mặt.
Chương 4. Lý thuyết trường.
Chương 5. Phương trình vi phân.

Link: Download

Toán cao cấp IV
Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Bài 1: Chuỗi số
Bài 2: Chuỗi lũy thừa
Bài 3: Chuỗi Fourrier
Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1
Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2
Bài 6: Hệ phương trình vi phân cấp 1
Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

Link: Dowload


Link đang chờ fix....
By lx_sh_zip
#7901 Đây là link trang nhà của thầy Nguyễn Quốc Lân BK HCM:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nếu bạn biết tên của 1 thầy giáo của ĐHBK thì cũng có thể vào trang web bằng link theo tên tương tự (nếu có ^.^)
By Hayes
#8398 Thx bạn nhiều nha. Nhưng mà bạn có tài liệu A1 của trường KHTN tp.HCM không?
By Chagiya
#8477 pác có thể giải thích rõ hơn từng phần dc không em chưa học nên nên ...
nhờ pác!
By Korbin
#8692 Xin cho hỏi tại sao toán cao cấp lại phân ra là A1 -> A4 không?
Hay đơn giản chữ số sau chữ A chỉ là thể hiện cấp độ cao hơn?
By Faer
#8740

Trích:

zelot

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A` mà mấy cái Power point bị lỗi fornt hic hic


Trích:

saobang22111990

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sao mình bị lỗi phông vậy??

cái này mình biết nè
bạn chỉ cần down thêm phông là được àh...
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
đây là link down phong nè..........

By Aodh
#9065 bạn nào có bài tập toán cai cấp 1 2 3 4 thì up lên allotment di nha, tìm trả mà hông thấy
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement