Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nguoibanxaxam_it3k8
#114239 - Trong thời đó, Nguyễn Đình Chiểu là người sớm nhận thấy được khá rõ lòng yêu nước, căm thù giặc và tinh thần chiến đấu của nông dân. Sau ông, trong một thời (gian) gian khá lâu, chưa mấy ai thấy được điều đó, kể cả Phan Bội Châu ( trong Hải ngoại huyết thư, Phan Bội Châu có kêu gọi tất cả các thành phần xã hội phải đoàn kết để mưu chuyện chống Pháp, nhưng ông vừa quên thành phần cơ bản là nông dân). Cần đánh giá sự tiến bộ của Nguyễn Đình Chiểu.
Hình ảnh nghĩa quân trong bài :
- Nghĩa quân là những người nông dân suốt đời cùng kiệt khổ, chỉ lo sao cho đủ bát cơm ăn, manh áo mặc ( côi cút làm ăn ... mắt chưa từng ngó ... ).
- Vì lòng yêu nước và lòng căm thù giặc cao độ, họ xung phong vào quân mộ nghĩa. Họ làm những chuyện anh hùng một cách tự nguyện, bất suy tính đắn đo, họ vừa khắc phục tất cả khó khăn để đánh giặc.
( Bữa thấy bòng bong che trắng lốp
... chi nài sắm dao tu nón gõ ).
- Họ vừa chiến đấu với tinh thần anh dũng tuyệt cú vời.
(Hoả mai đánh bằng rơm con cúi... Trối kệ tàu thiếc, tàu cùng súng nổ).
- Họ vừa hi sinh một cách bình thản, anh dũng. Lịch sử bất thể bất ghi chép về họ. Nhân dân không cùng thương tiếc, kính mến họ (đoạn cuối).
- Gía trị hiện thực của bài văn: Tác giả có giúp ý kiến cho cuộc kháng chiến của Trương Định, thấu hiểu tình hình nghĩa quân, biết rõ những khó khăn về tất cả mặt, mến phục tinh thần hi sinh, lòng yêu nước của họ, hiểu được thực tế chiến đấu của họ cũng như sự cùng tình ủng hộ của nhân dân, nên bài văn này có giá trị hiện thực và lịch sử khá sâu sắc.
Những sự chuyện và hình ảnh nêu ra đều rất thực và rất cảm động.
-Với tư tưởng yêu nước, thương dân sâu sắc, những bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu lúc đương thời (gian) vừa kích động rất nhiều nhân dân miền Nam đứng lên đánh giặc cứu nước . Ngày nay, đọc bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, ta vẫn như được thấy hình ảnh người bộ đội nông dân trong cách mạng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như trong cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống giặc Mĩ xâm lược để giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Xem thêm
Bài giảng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình chiểu
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#368875 Bác nào có bản word up lên hộ em cái
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement