Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By michael_khoai
#107883 Bạn hãy nêu rõ các vấn đề chính về ATGT hiện nay như : Cơ sở vật chất ( Đường xá , cầu cống xuống cấp , lấn chiếm vỉa hè lòng đường ) Phương tiện tham gia (nhà) giao thông quản lý chưa tốt còn nhiều xe cũ nát quá hạn sử dụng , xe lậu kém chất lượng , học sinh tham gia (nhà) giao thông bất đội mũ bảo hiểm vi phạm ATGT , lạng lách đánh võng , đèo 3,4 ........

Trách nhiệm là : trong gia (nhà) đình nhắc nhở tất cả người tham gia (nhà) giao thông phải đội mũ , đi xe đúng quy định , độ tuổi pháp luật cho phép .......

Chúc bạn thành công!

Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement