Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Rosselyn
#674489 CTCP X lầm vào tình trạng phá sản Hiện các khoản nợ A 1,5 tỷ ( 0,5 tỷ đảm bảo) ; B 2 tỷ ; C 500 triêu ; D 3 tỷ ; E 3 tỷ ; Nợ thuế 500 triệu ; Nợ lương công nhân 200 triệu B đã nộp đơn tới Tòa án yêu cầu giải quyết phá sản với công ty

1. B nộp đơn trên có hợp pháp không ? Giai thick

2. Ai có thẩm quyền triệu tập hội nghị chủ nợ

Xác định điều kiện tiến hành họp nếu a/ có mặt A,B,C,D,E

b/ có mặt X,C,D,E
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement