Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By chantinh_motthuoyeudaikho92
#674316 minh đang làm đồ án nền móng gặp khúc xương mong mọi người giải đáp giúp!!!

hệ số ma sát fi phải tra bảng thế nào khi độ sệt nhỏ hơn 0.2 với đất sét?????????
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement