Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hungdinho_3188
#671491 Nhờ mọi người chỉ giúp em làm bài này với ạ, thanks rất nhiều ...
Code: Cho ảnh gốc có Histogram được cho bởi
p(r) = -3r +2 với 0<=r<=1,
p(r) = 0 elsewhere
Xác định hàm biến đổi mức xám cho ảnh gốc để kết quả có Histogram như sau:
p(z) = 3z, 0<=z<=1,
p(z) = 0 elsewhere
By weareone9x_lx
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement