Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By bupbe_latdat2003
#658678 Các a/c nào đã từng học bộ môn hệ thống thông tin quan lý giúp em với. Em đang cần một lưu đồ chứng từ và có giải thích về lưu đồ đó (các bước...). Trên goole rất nhiều nhưng không có phần giải thích nên em không hiểu cho lăm. Em Thank rất nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement