Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By habo_milk
#93025 Một số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh
>> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
TPO - Chuyên đề trình bày những cấu trúc cơ bản hay gặp trong tiếng anh: cấu trúc mang nghĩa bao hàm, cấu trúc câu phụ họa, cấu trúc câu cầu khiến và một số cấu trúc câu khác.
Phần kiến thức cơ bản, trình bày về cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm, một số cấu trúc câu cầu khiến, lối nói phụ họa và một số cấu trúc khác. Kèm theo đó là những ví dụ minh họa.
Phần củng cố kiến thức yêu cầu học sinh làm bài tập phụ họa với những câu cho sẵn, kết hợp hai câu dùng “too” hay “enough”, viết lại câu với từ cho sẵn sao cho nghĩa bất đổi.
Học sinh có thể so sánh với đáp án, sau khi làm xong bài.
Bài tập về nhà cũng xoay quanh những mẫu câu thường gặp, giúp học sinh nắm sâu hơn vấn đề.
Bạn sử dụng AcrobatReader để xem bài giảng. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By JULIET_0
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement