Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By vophilong76
#628906 xin mọi người bớt chút thời gian chỉ bảo mình vài bài kinh tế vĩ mô.

bài 1: trong một nền kinh tế có các hàm số sau đây:

C=840+0,8 Yd

I=1420 + 0,16Y - 60r

T= 150 + 0,2 Y

LM = 800 + 0,2 Y -40r

G=780

X=600

H=260

M=80+0,2Y

Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%; tỷ lệ dự trữ bắt buốc và tỷ lệ dự trữ tùy ý của hệ thống nhân hàng lần lượt là 8% và 12%

a) Xác định lãi suất và sản lượng cần bằng

b) Giả sử ngân hàng trung ương mua vào lượng trái phiếu chính phủ là 8 tỷ và chính phủ giảm thuế một lượng là 4 tỷ; tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi tăng lên 90%. xác định sãn lượng cân bằng mới

.

các bạn cho mình gỏi. Nếu như tăng thuế gián thu và thuế trực thu lên 4 tỷ. Thì mình tìm AD và Y như thế nào. Có giống Tx ko?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement