Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By thiensu_trang_vt2006
#628904 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thank các bạn nhiều lắm.

P/s: Cũng có 1 số Pic nhận down giúp tài liệu, nhưng vì e đợi lâu quá, nên không chịu nổi. Sắp nộp đò án mà làm mãi chưa xong.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement