Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
Hình đại diện của thành viên
By hoanunn
#624519 Bài 1: Một hãng có đường cầu như sau: P = 100 - 0,01Q. Trong đó Q là sản lượng và P là giá cả (nđ/sp). Hàm chi phí sx của hãng là: TC=50Q + 30.000.Giả sử hãng đang tối đa hóa lợi nhuận
1) Mức sx, giá cả và tổng lợi nhuận của hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hào là bao nhiêu?
2). Chính phủ quyết định đánh thuế 10 nd/sp và thuế này được tính vào giá bán sp. Tính toán sản lượng, giá cả và lợi nhuận trong trường hợp này?
Bài 2:Một hãng đồng hồ hoạt động trong thị trường độc quyền hoàn toàn. Chi phí của hãng là TC=100-5Q+Q^2 và

hàm cầu: P = 55-2Q
1). Là 1 nhà nghiên cứu thị trường, để tối đa hóa lợi nhuận anh (chị) khuyên rằng nên sx bao nhiêu sp và ấn định giá bán sp ntn?
2) Nếu hãng chuyển sang hoạt động trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì nên sx ở mức sản lượng nào để tối đa hóa lợi nhuận? Tính toán lợi nhuận trong trường hợp này?
Bài 3: Từ bảng số liệu sau đây, hãng sẽ chọn sx như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận nếu giá bán của sp giảm từ 40 USD xuống 35 USD.


Sản lượng
(đơn vị)
Giá cả
(USD)
Doanh thu
(USD)
Tổng chi phí (USD)
Lợi nhuận (USD)
Chi phí biên (USD)
Doanh thu biên (USD)
0
40
0
50
-50
-
-
1
40
40
100
-60
50
40
2
40
80
128
-48
28
40
3
40
120
148
-28
20
40
4
40
160
162
-2
14
40
5
40
200
180
20
18
40
6
40
240
200
40
20
40
7
40
280
222
58
22
40
8
40
320
260
60
38
40
9
40
360
305
55
45
40
10
40
400
360
40
55
40
11
40
440
425
15
65
40
Hình đại diện của thành viên
By hoanunn
#624744 các anh chị ơi ! ai làm được giúp em với ạ. Em sắp thi rùi mà không hiểu môn này gì cả? Giúp em với ạ. Em xin Thank anh chị nhiều lắm ạ.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#625032 Lâu rồi quên hết kiến thức môn này
Mà bài này cũng hơi khó đó
Thử Bài 1: Biến đổi 1 hồi thì mình ra được cái công thức
P = 100 - 0,01Q
TC=50Q + 30.000

>> TC + 5000P = 35000

Đến đây thì dùng toán cao cấp để xác định min max thì phải. Sao cho TC nhỏ nhất


Nghiên cứu cuốn sách này đi, có hết
viewtopic.php?f=29&t=60760
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement