Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hehehe_hahaha
#623339 hic, thừa nhận là dạo này e ham chơi nên bây giờ môn này e chả biết j hết, pro nào giúp e với! Thank nhiều ạ.


Câu 1: Nếu câu tiên đề là 1 phán đoán bộ phậm có giá trị chân thực, thì ta có thể rút ra bnhiêu cấu kết luận bằng phép suy luân trực tiếp, và với công thức như thế nào?


Câu 2: Nếu coi câu ca dao sau là 1 phán đoán, hãy mã hoá và xđ giá trị logic của nó:

"Bao giờ Trạch đẻ ngọn đa,Sáo đẻ dứoi nước thì ta thấy mình.

Bao giờ rau Diếp làm đình, gỗ Lim thái ghém thì mình lấy ra"


Câu 3: Mệnh đề logic M có công thức sai có phải là một mềnh đề đồng nhất chân thực không?

M= [a -> (b ^ c) ^ (b ^ c)] -> a
By sang_pur_29
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement