Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By manenllyha2001
#620721 Đề bài đây ạ. Mong các bạn giúp em xíu.. Em đọc các ví dụ tương tự nhưng vẫn không làm nổi bài này.


Tay quay OA = 10cm; quay quanh O với vận tốc góc Ω = 5rad/s. Vật nặng có trọng lượng G = 4N. Độ cứng của lò xo c = 0.2 N/cm. Tìm dao động cưỡng bức của vật nặng.

Em cảm ơn!
By txt1630
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement