Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Seward
#619326 1. Nhập vào hàm f(x,y), vector u , điểm M. tìm đạo hàm theo hướng . Vẽ hình minh họa ý nghĩa hình học của đạo hàm theo hướng.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement