Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Jem
#618752 Cho mình xin code Matlab để chạy bài nàyInput:
Cho tam giác OAB với điểm O là gốc tọa độ, tọa độ của A, B được nhập từ bàn phím.

Hàm f=f(x,y)

Ouput: Gía trị tích phân 2 lớp của f(x,y)dxdy.

. Vẽ và tô màu miền bên trong tam giác


Hichic....giúp với mọi người ơi
By Osmund
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement