Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tatca_laem
#614931 viết chương trình mô phỏng hệ trục tọa độ xoy. vẽ một hình vuông ABCD trên hệ trục đó. dùng các phép biến đổi hình học sau để :

a> tịnh tiến hình vuông đó đén vị trí khác

b> phóng to hình vuông ABCD

c> biến dạng hình vuông thành hình thoi.

mình Thank nhé


Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement