Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By vuhuong2010
#614201 Tình hình là e dốt môn này mà thứ 2 này em phải nộp rồi, anh chị, bạn nào giỏi vào làm giúp em mấy bài này với. thanks. Trình bày hộ em chi tiết ra với nhé

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement