Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By o0onh04nho0o
By tekening_van
#611757 Chịu khó đọc sách làm đi bạn!

Bài toán của hai chương đầu tiên môn lí thuyết mạch 1 thôi mà!

Nếu không chịu khó thì sao thi qua được môn đó???

Sử dụng các định luật của Kirhoff để giải theo phương pháp mạch vòng như đề đã ghi ý!

Tính toán như kiểu học sinh trung học cơ sở thôi mà ...
By Patamon
#611759 uầy mình xem mà làm được thì đâu có đăng lên nhờ mấy bạn.mà mình đi viện hơn tháng đâu có được học chương 1 2 môn mạch đâu bít làm die liền đó
By Colver
#611760 Haizzz...

Bài học thứ nhất.

Không phải quá khó, đừng than vãn.

Không đi học đâu phải không thể làm được, còn sách mà!

Nếu không thực sự cố gắng thì sao có thể vượt qua khó khăn được??? Chẳng nhẽ khó là từ bỏ sao???

Chịu khó bỏ ra một ngày mà đọc sách đi!!!


Thứ hai,

Không biết thì hỏi thày, hỏi cô, hỏi bạn bè.

Upload lên ketnooi.com/forum có phải là cách???

Bạn biết có bao nhiêu nguòi truy cập vào topic của bạn không???

Đếm trên đầu ngón tay. Mà người biết làm lại càng ít!

Vậy thì sao giải quyết được vấn đề???

Như vậy, nếu như ngày mai phải nộp đồ án tốt nghiệp thì sẽ làm sao???


Haizzz.

Như này đi!

Chịu khó đọc sách ba ngày, tìm và giải quyết vấn đề xem nó khó ở chỗ nào!

15/5 mới nộp bài tập lớn cơ mà!

Sau ba ngày đó, không làm được, gửi email qua cho tớ

Tớ chỉ cho phần có hỗ cảm (khó hơn).

Tự thân làm là chính, bạn ah!

Bây giờ làm lại cái đó tớ cũng phải đọc sách, 4 năm rồi tớ không làm bài tập mạch I.

Haizzz.Cố lên!
Code: [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement