Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By eya_ox_cuaem9x
#609254 Dạ em có một vấn đề nhờ các thầy và mấy bạn chỉ đáp hộ em với nhé,em đang làm đồ án đường nên chạy phần mềm nova,em đã cài nova rồi,nếu mà em mở chương trình lên(chưa có chèn gì hết)thì em gõ lệnh thì nova nhận được nhưng khi mà em chèn bình đồ vào thì khi gõ câu lệnh(ví dụ cs chẳng hạn)thì không thấy gì cả,mấy thầy có thể giải đáp giúp em tại sao không ạ,em Thank rất nhiều.

PS:có gì mọi người liên lạc với em qua email:buivanmanh656555@gmail.com
By Dacian
By thovphng
#609405 mình cài đi cài lại cài cả windows xp zùi cậu à
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement