Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
Hình đại diện của thành viên
By hoavocam
#607922 mình đang làm phần mềm mã hóa và giải mã mã hamming dùng winform viết bằng C#.
phần giải mã mã hamming có thuật toán : - Tính XOR vị trí các bit 1 (tương tự như phần Mã hóa). Nếu kết quả của phép XOR = 0 là thu đúng, còn khác 0 là thu sai.- Sửa lỗi: Bit lỗi là bit nằm ở vị trí xác định kết quả của phép XOR.
vd: nhập dãy bit 1001101 các vị trí có bit '1' : 1,3,4,7 thì ta tính xor của các vị trí này : 001^011^100^111 = 001, sai ở vị trí 1, ta đổi bít '1' thành bit '0', và đưa ra chuỗi đúng :1001100
có bạn nào biết code phần này như thế nào không chỉ mình với?
mình Thank nhiều...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement