Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By khidotxuongnui
#605593 Em đang làm đồ án về "công nghệ ip động và ứng dụng trong wimax", tài liệu về wimax, IP di động thì em có tìm được 1 ít. nhưng ứng dụng của IP di động trong Wimax thì không thấy. Ai giúp em với ạ.

xin Thank và hậu tạ
By o0onh04nho0o
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement