Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By maiyeu24880
#602262 1) Bình A có 5 bi đỏ và 3 bi trắng , Bình B có 1 bi đỏ va 2 bi trắng . Tung một xúc xắc , nếu xuất hiện mặt 5 hay 6 thì lấy 1 bi từ A bỏ qua B , rồi từ B lấy ra 1 bi ; ngược lại thì rút 1 bi từ B bỏ qua A , rồi từ A lấy ra 1 bi . Tính xác suất 2 bi đều đỏ ?


2) 1 nhà máy có 2 phân xưởng với tỷ lệ phế phẩm ở mỗi xưởng tương úng là 4% và 6% . Xưởng I san xuất 60 % , xưởng II sản xuất 40% số sản phẩm của nhà máy .

a) Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ nhà máy , tình xác suất nhận được phế phẩm

b) Giả sử lấy được phế phẩm , tính xác suất nó do xưởng II sản xuất ?


3) Khả năng bắn trung bia mỗi phát của sinh viên A là 1/4 , của B là 1/5

a) mỗi người bắn 2 phát . Tính xác suất bia bị bắn trúng ít nhất 1 viên .

b) Mỗi người bạn 1 phát và bia bị trúng 1 viên . Tính xác suất A bắn tụng

c) Nếu A chỉ bắn 2 viên thì B phải bắn mấy viên để ít nhất có 90% khả năng bia bị trúng ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By yeulamanh_nty
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement