Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Torrey
#600197 CHào forum, mình năm nay là tốt nghiệp THPT và sẽ thi ĐH.

Khả năng của mình chắc tầm khoảng 13-14.+ 1.5đ vùng nữa là khoảng 14.5-15.5đ bảng A.

Kê hoạch dự phòng của mình nếu rớt thì sẽ học trường tư.

Hutech có tốt không ? Mình tín học QTKD hay tài chánh ngân hàng.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement