Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hongduc_1990
#597271 Cho D=d=45(mm)


Td=62(micromet)

TD=62(micromet)

S(max)=80(micromet)


-Tìm kích thước giới hạn của lỗ và trục

-Xác định dạng mối ghép

-Tính giá trị giới hạn độ dôi(hay độ hở) còn lại

-Tính dung sai lắp ghép


Nhờ anh em chỉ giúp với .....em làm mấy cái dung sai này toàn nhầm cái này sang cái kia loạn hết cả lên ~~ Thanks ae trước
By quach_tieuthu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement