Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By mactructhu
#596564 em có bài tập này: viết chương trình với đối tượng tứ giác trong hình học 2d để dịch chuyển phóng to thu nhỏ và quay góc với góc quay tính bằng độ được nhập từ bàn phím (viết chương trình trên free pascal)

mong mọi ng giúp đỡ. thanks.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement