Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By gajnhaydu0ngf0_9x_danch0j
#594469 mình có mấy tập xác suất thống kê giải k ra. bạn nào bk giải giúp! Thank trước!

ở 1 khu vui chơi giải trí có 3 loại dịch vụ A, B, C. giả sử các khách hàng vào khu vui chơi độc lập chọn dịch vui chơi. tính xác suất để 3 khách hàng vào khu vui chơi và chọn dịch vụ khác nhau.

hết.

các bạn thử tham gia giải dùm nhé!
By oo0oo_pelovenhox_oo0oo
#594579 xác suất là: 2/9

tổng số cách chọn là: người A có 3 cách, B có 3 cách và C cũng 3 cách => tổng số cách chọn là: 3x3x3=27

Tổng số cách chọn để 3 người vào 3 khu vui chơi khác nhau: người A có 3 cách, B chỉ còn lại 2 cách (vì người A đã chọn 1 khu vui chơi rồi nên B chỉ còn 2 sự lựa chọn) và C duy nhất 1 cách => có: 3x2x1= 6

=> xác suất là 6/27 = 2/9
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement