Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By domdomdidem_lilywillow
#575635 ai giúp em với tình hình là phải làm bài tập lớn mà học thì không được bao nhiêu cả, ai có code bài này cho e xin vs.Bài là thế này

Viết chương trình vẽ một tam giác. Toạ độ các đỉnh được nhập từ bàn phím, mỗi cạnh có một màu khác nhau.Sử

dụng các phép biến đổi hình:tịnh tiến, tỉ lệ, quay tâm 0, đối xứng qua điểm, đối xứng qua đường thẳng.

thanks mọi người
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement