Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By jay_wu
#574810 HSK cấp 1 kiểm tra khả năng vận dụng tiếng Hán của thí sinh trong cuộc sống hàng ngày, tương đương với “ Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế” cấp 1 và CEF ( Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu ) cấp A1, Thông qua ký thi thí sinh có thể trau dồi khả năng học tập tiếng Hán của mình, hiểu và sử dụng thuần thục các từ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày và một số mẫu câu đơn giản, đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.Đối tượng dự thiHọc sinh nước ngoài đã học 1 kỳ (nửa năm ) mà mỗi tuần học 2 – 4 buổi tiếng Hán, nắm vững 150 từ tiếng Hán thông dụng và một số kiến thức cơ bản về ngữ pháp.Nội dung thiHSK cấp 1 gồm 40 câu , chia thành 2 phần nghe và đọc

Nội dung thi Số lượng câu hỏi Thời gian làm bài

1 Nghe hiểu Phần 1 5 15 10

Phần 2 5

Phần 3 5

2 Đọc hiểu Phần 1 5 25 20

Phần 2 5

Phần 3 5

Phần 4 5

Phần 5 5

Điền đáp án vào giấy thi 5

Tổng 40 35


Tổng toàn bộ thời gian làm bài là 40 phút ( bao gồm cả phần điền thông tin cá nhân )

Phần Nghe hiểu


Phần 1 : có 5 câu, mỗi câu nghe 2 lần, trên tờ đáp án sẽ có 3 bức tranh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được rồi lựa chọn đáp án đúng là1 trong 3 bức tranhPhần 2 : ồm 5 câu, mỗi câu nghe 2 lần.Mỗi câu hỏi là 2 câu giữa 2 người đối thoại, trên tờ đáp án sẽ có 6 bức tranh, căn cứ vào nội dung nghe được lựa chọn đáp án đúng trong 6 bức tranh đóPhần 3 : cũng gốm 5 câu, mỗi câu nghe 2 lần. Mỗi câu có 2 người nói, người đầu tiên nói 1 câu, người khác căn cứ vào câu nói đó đưa ra câu hỏi, trên tờ đáp án mỗi câu sẽ có 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào thông tin nghe được rồi chọn đáp án đúng.


Phần đọc hiểu


Phần 1 : gồm 5 câu, mỗi câu đưa ra 1 bức tranh và một từ tiếng Hán, thí sinh cần phán đoán xem đồ vật trong bức tranh có phải là từ đó khôngPhần 2 : gồm 5 câu, trên tờ đáp án có 6 bức tranh và một câu ngắn bằng tiếng Hán, thí sinh cần căn cứ vào nội dung của câu để tìm ra bức tranh tương ứng.Phần 3 : gồm 5 câu, trên tờ đáp án sẽ có 1 bức tranh và một câu ngắn bằng tiếng Hán, thí sinh cần phán đoán xem nội dung của câu với đồ vật trong bức tranh có giống nhau không.Phần 4 : gồm 5 câu câu hỏi và 5 câu trả lời, thí sinh nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp nhất.Phần 5 : gồm 5 câu, cung cấp 3 ô thông tin và 5 câu, thí sinh cần phán doán xem 5 câu đưa ra có nội dung giống với ô thông tin không.Điểm sốKết quả của HSK cấp 1 sẽ là tổng điểm của 2 phần đọc hiểu và nghe hiểu, điểm nghe hiểu trong khoảng 0 – 100, trong đó 60 điểm là đạt yêu cầu, điểm đọc hiểu cũng trong khoảng 0 – 100, và 60 điểm là đạt yêu cầu.


HSK(一级)语言功能 Chức năng ngôn ngữ HSK cấp 1


1.打招呼、告别。

2.简单介绍个人信息(姓名、年龄、

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement