Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By yumibe90_noitophu
#574669 các bạn xem bài này nhé! mình mới kt xong mà k bít đúng ko? các bạn giải dùm mình xem mình so sánh kết quả?

tại 1 đơn vị HCSN có tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đon vị có thực hiện 1 dự án cho vay quay vòng. có số liệu sau đây:
I. số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản

TK 111( dự án ): 100.000.000d

TK 111 ( hoạt động sxkd) 150.000.000d

TK 111 ( hoạt động HCSN) 200.000.000d

TK 112: 120.000.000d

TK 152: 75.000.000d

TK 211: 2680.000.000d

TK 311: 67.000.000d

TK 331: 235.000.000d

II. các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1. chi phí sxkd trong kỳ phát sinh bằng tiền mặt 35.000.000d, tiền gửi NH 48tr đơn vị chưa nhận giấy báo nợ.

2. nhập khẩu 1 số vật liệu dùng cho hdsxkd về nhập kho có giá trị 3000 usd, thuế nhập khẩu 20%, TTĐB 15%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10% chua thanh toán tiền cho người bán. chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 2.000.000d, tỷ giá thực tế giao dịch là 21000vnd/usd

3. xuất kho 700sp bán cho doanh nghiệp M giá vốn 200.000d/sp, giá bán 400.000d/sp, thuế suất thuế GTGT 10%. chưa thu dc tiền.

4. rút dự toán dự án mua 1 máy tính phục vụ cho chương trình dự án của đơn cị. tài sản này phài qua lắp đặt chạy thừ, giá mua chưa bao gồm thuế 30trd, thuế suất thuế 10%, chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1tr. công việc lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng.

5. lương và các khoản phải trả theo lương trong các kỳ cho các bộ phận

- bộ phận sxkd 50tr

- bộ phận dự án 40tr

bộ phận hoạt động hcsn 45trd

tính các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành.

6. xác định kết quả kinh doanh, tính thuế TNDN phải nộp. biết thuế suất thuế TNCN là 28%

7 đơn vị chi toàn bộ tiền mặt thuộc dự án để cho vay.

8. trong số các khoản vay, có 75tr thu được bằng tiền mặt, 20tr chua thu được. số còn lại xác định là k thể thu được.

9. đơn vị được phép xóa nợ khoản cho vay không thể thu hồi được

10. được viện trợ dự án không hoàn lại bằng Công cụ công cụ trị giá 300.000d, bằng tiền gửi NH 35tr. cuối kỳ đơn vị mới nhận d chứng từ ghi thu - chi ngân sách nhà nước.
y/c:

a. nêu chứng từ sử dụng và định khoản các nghiệp vụ phát sinh nêu trên.

b, vào sổ nhật ký chung và phản ánh vào sơ đồ chữ T các tài khoản trên.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement