Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Grant
#571663 Mình moi lam wen với matlab nen còn gà, minh co bài tập sau, nhưng code matlab con sai nhiều quá, xin cac bạn sửa giup minh vơi.


Bài như sau: minh co các giá tri cua biến như sau:Rs = 7, R2 = 21, R3 = 16, R4 = 7, R5 = 11, R = 1, E1 = 10, E2 = 5


Và co cac quan he cua các bien nhu sau: is = I1; i1 = I1 – I2; i2 = I2; i3 = I2 – I3; i4 = I3, E3 = 4is


Sau do minh có các Phương trình:

PT 1: Rsis + R1i1 – E1 = 0 <=> 7I1 + 21(I1 – I2) – 10 = 0 <=> 28I1 - 21I2 = 10 PT 2: -R1i1 + R2i*2 + R3i3 – E2 + 4is = 0 <=> -21(I1 – I2) + 16I2 + 7(I2 – I3) – 5 + 4I1 = 0

<=> -17I1 + 44I2 - 7I3 = 5 PT 3: -R3i3 + R4i4 + Ri4 – 4is = 0 <=> -7(I2 – I3) + 11I3 + 1I3 – 4I1 = 0 <=> -4I1 – 7I2 + 18I3 = 0


Còn đây la code matlab:function bai4

E1=10;Rs=7;R2=21;R3=16;R4=7;R5=11;R=1;E2=5;E3=4is//gan E3 bang 4is chac sai roi

//Doan nay code linh tinh chac sai luon.

R=zeros(2,2);

R=A_array(1,0,R1,R);

R=A_array(2,0,R3+R4,R);

R=A_array(1,2,R2,R);

V=zeros(2,1);

V=b_array(1,0,-Va-Vb,V);

V=b_array(2,0,Vb,V);

I=R\V;

disp(['I1= ',num2str(I(1)),' A']);

disp(['I2= ',num2str(I(2)),' A']);

disp(['I3= ',num2str(I(3)),' A']);

disp([' is = ',num2str(I(1)),' A']);

disp([' i1 = ',num2str(I(1)-I(2)),' A']);

disp([' i2 = ',num2str(I(2)),' A']);

disp([' i3 = ',num2str(I(2)-I(3)),' A']);

disp([' i4 = ',num2str(I(3)),' A']);

disp(['Cong suat tai R = 1 la = ', 1 x i4 binh phuong, cho nay cha biet code sao;


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Elroi
#571684 Pro matlab nao giúp mình tí.
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online