Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ngaykhongmua167
#571531 Tình hinh la mình phải lam 1 cái clip phim hoat hình dài 5 phút. Co ma xưa giờ chua bao giờ làm phim hoat hình nên cung cha biết bắt dau tu đâu. Hỏi google thi nó vote cho 1 cai phan mềm là Anime Studio, minh tai về thử nhung cung không biết xài. Thầy thi lai cho thời gian gap rút quá nen không tìm hiểu được, 10 ngay nua phải nộp rồi, thế nen ai có khả nang lam giúp mình thi lam ơn làm giup minh với, mình xin cam ơn và hau ta trong khả năng.

Nếu ai quan tam thì Phần mềm minh qua cái yh:[email protected] de minh đưa cái noi dung clip nhé
By Aghaderg
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement