Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hung_Phat
#570568 Ngữ pháp mình kém quá, mọi nguòi giúp mình viét lại câu này bàng because of nhé

The prescription has brought about the expected results because the chemicals were properly combined.


Giúp mình nhé, cám on moi người nhiều
By Badden
#570572 The prescriptions have brought an expected results because the chemicals were properly combined
By justin_9006
#570620 Sau Because of + N/ O co mà. Sao ong kia chơi nguyên 1 cau thế.

--> Becasue of the combined chemiscals, the prescriptions have brought an expected results .
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement