Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Garatun
#569895 Một phong thi nghiệm được cap 3 triệu để tien hanh thí nghiệm tim 1 chủng virut trong gia cầm. Một lan thi nghiệm chi phi la 1 tr đồng. Nếu phat hien ra chung virus này thi ngung thì nghiệm. Neu khong phát hiện ra thi làm thi nghiem cho den khi phát hiện ra hoac hết kinh phi thi dừng. Gọi Y la số tiền ma phong thí nghiệm tren tiet kiệm được. laptop bang phân phối xac suat của Y. Biet cac thí nghiệm doc laptop với nhau va xac suất để tim ra chủng virus o moi lần thì nghiem la 0.3


Ở day da có lời giải


P(Y= 0 ) = 0,7 = 0,49; P( Y = 1 ) = 0,7.0,3 = 0,21; P( Y = 2 ) = 0,3.

Vy bng phan phi xác sut ca Y la


Y 0 1 2


P 0,49 0,21 0,3


Em chua hieu đoạn P(Y=0) = Vi sao lại khong phai là 0.7x0.7x0.3 (2 lan trật và lan cuoi tìm được) hay 0.7x0.7x0.7 ( ca 3 lần deu không tìm được)


Mong ketnooi.com/forumer giai dap dùm em. Em cam ơn ạ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement