Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nguyen_cuong_bnvn
#569117 Một nguoi gui tiền mỗi lan 8tr vào đầu moi nam trong 7 năm.3năm sau lan gui cuối cùng nguoi do thực hiên rut tien với so tien mỗi lan rut = nhau trong 5 nam thi hết tiền. lai suat i =9%/ năm

a, Xac dinh số tiền nguoi do rút mỗi lần?

b, yeu cau như câu a. nhưng lai suat 2 năm đâu 9%.3 nam tiep 10%.các năm con lai 11%?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By minala_love
By chang_trai_than_thien284
#569142 bạn bit giai ko. giải ho minh với. đây la bai thi kết thuc hoc phần của mình.hi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement